Z ostatniej chwili

Terminy

Kalendarz wyborczy

Od 27 sierpnia do 8 września – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego (w zależności od tego, czy kandydaci będą zgłaszani w jednym lub większej liczbie województw) o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

Dla komitetów z terenu powiatu wołomińskiego zawiadomienie składa się po poniedziałku do piątku w godz.urzędowania od 8.15 do 16.15 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 (gmach Urzędu Wojewódzkiego) wejście „B” parter.

do 7 października do godz. 24.00
– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic Warszawy wraz z wykazem osób popierających listę.

do 17 października do godz. 24.00
– zgłaszanie gminnym komitetom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

14 listopada godz. 24.00
– zakończenie kampanii wyborczej

16 listopada godz. 7.00-21.00
– głosowanie.

30 listopada godz. 7.00-21.00
– głosowanie (druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast).