Z ostatniej chwili

Finansowanie kampanii

Ile można wydać na kampanię?

W kampanii wyborczej obowiązują limity wydatków.

W komitetów wystawiających kandydatów do rady gminy limit przypadający na 1 mandat radnego wynosi 1000 zł. Limit przeznaczony na sfinansowanie kampanii na burmistrza w gminie Tłuszcz wynosi 11 667,60 zł.

Limit wydatków ustala się mnożąc kwotę (dla gminy Tłuszcz – 1000 zł) przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na okręg lub okręgi, w których komitet wyborczy zarejestrował kandydatów. Przykładowo – komitet, który zarejestrował sześciu kandydatów na radnych, w sześciu różnych okręgach (wszystkie okręgi jednomandatowe) dysponuje limitem 6000 zł.

W przypadku rady powiatu na jeden mandat w okręgu przypada kwota 2400 zł.

Źródło kwot (link)

Szczegółowe informacje dotyczące zasad finansowania kampanii zamieszczone są TUTAJ (link).